Pozvánka – Endoskopický workshop

REGISTRACE JE ZDARMA

Registrujte se zde.

Pozvánka – Endoskopický workshop

Diagnostika a terapie neoplázií trávicího ústrojí

2. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí
4. endoskopický den ÚVN

1. listopadu 2018

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Oddělení gastrointestinální endoskopie
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 – Střešovice

Zahraniční host

Prof. Wu Qi
Peking University Cancer Hospital,
Peking, Čína

Program

08.00–15.00   video-live přenosy z endoskopických sálů

Endoskopické výkony:

  • endoskopická polypektomie (EPE)
  • endoskopická mukozální resekce (EMR)
  • endoskopická submukozální disekce (ESD)
  • endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP)
  • přímá vizualizace žlučových cest (Spyglass systém)
  • endoskopická ultrasonografie (EUS)
  • radiofrekvenční ablace jícnu (RFA)

REGISTRACE JE ZDARMA

Registrujte se zde.

Endoskopický workshop
se koná za finanční podpory ÚVN Praha


 

Olympus – výhradní partner přímých přenosů

 

Mediální partner