Registrace

Registrační poplatky

  Včasná registrace
do 5. 10. 2018
Pozdní registrace
od 6. 10. 2018
Lékař – člen SGO 2000 Kč 2500 Kč
Lékař – nečlen 2500 Kč 2800 Kč
Lékař do 30 let* 1500 Kč 1800 Kč
Nelékařský zdravotnický pracovník 1300 Kč 1600 Kč
Student lékařské fakulty** 0 Kč 0 Kč
Workshop 1/11 v ÚVN 0 Kč 0 Kč
Syllabus*** 250 Kč nelze zakoupit

Registrační poplatky jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

*Nutno vložit naskenovaný doklad totožnosti pro kontrolu věku.
**Nutno vložit potvrzení o studiu.
***Syllabus si mohou zakoupit pouze účastníci, kteří se registrují za včasný registrační poplatek.

Upozornění:
Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro včasnou registraci. V pří­pa­dě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Vám automaticky změněn po­pla­tek na pozdní.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup na odborný program
  • vstup na výstavu
  • vstup na posterovou sekci
  • občerstvení v době kávových přestávek
  • kongresové materiály včetně finálního programu
  • potvrzení o účasti

ON-LINE REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat ve výběru příslušného registračního poplatku. V průběhu registrace Vám bude na emailovou adresu zasláno automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné online for­mu­lá­ře (registrace a ubytování), ale také pro on-line platební systém (viz. Platební podmínky).

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude do tří pracovních dnů zasláno emailem potvrzení spolu s informacemi pro provedení platby.

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte kongresový sekretariát emailem: gioncology2018@guarant.cz.

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem kongresu, a to bankovním převodem nebo platební kartou.

1. Platební karta

Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty Master­Card/Eurocard, Visa a Diners Club.

2. Bankovní převod

Bankovní údaje s desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění registračního formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a re­gis­tra­ce nebude potvrzena.
Platba bankovním převodem je možná do 19. 10. 2018. Po tomto termínu přijímáme pouze plat­by pla­tební kartou prostřednictvím On-line platebního systému.

Daňový doklad

Daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem do 14 dnů od přijetí platby.

Zrušení registrace

Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem (gioncology2018@guarant.cz) nebo faxem (+420 284 001 448). Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace  Storno poplatek
do 6. 9. 2018: bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 7. 9. do 4. 10. 2018: 50% registračního poplatku
od 5. 10. 2018: 100% registračního poplatku

V případě změny registrace/ubytování/vratky vzniklé pochybením účastníka si GUARANT Inter­na­tio­nal vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.