Program kongresu

Pátek 2. 11. 2018

Sekce A (sál Prague A+B)

08:00–08:30

   

Slavnostní zahájení kongresu

Zavoral M., čestní hosté

08:30–10:00

   

Postgraduální kurz 1:
Novinky v diagnostice nádorů GIT

Předsednictví: Zavoral M., Kamarádová K., Seifert B.

08:30–08:44     Koncept alarmujících příznaků – čas pro změnu v časné diagnostice nádorů GIT
Seifert B.
08:44–08:58     Novinky v molekulární diagnostice nádorů GIT
Minárik M.
08:58–09:12     Optická diagnostika premaligních a maligních lézí GIT – lze ji využít v běžné klinické praxi?
Suchánek Š.
09:12–09:26     Zobrazovací metody v diagnostice nádorů GIT – novinky
Válek V.
09:26–09:40     Význam nádorového buddingu v tumorech GIT
Kamarádová K.
09:40–10:00     Panelová diskuse
Zavoral M., Kamarádová K., Seifert B., Minárik M., Suchánek Š., Válek V.
10:00–10:15     Přestávka

10:15–10:45

 

STATE OF THE ART LECTURE

Předsednictví: Zavoral M.

Mikrobiom a kolorektální karcinom
Bureš J.

10:45–12:15

 

Postgraduální kurz 2:
Novinky v terapii nádorů GIT

Předsednictví: Vítek P., Petruželka L., Ryska M.

10:45–10:59     Novinky v endoskopické terapii nádorů GIT
Falt P.
10:59–11:13     Novinky v endoskopické paliativní terapii nádorů GIT
Nosek V.
11:13–11:27     Robotická asistence v chirurgii GI malignit
Langer D.
11:27–11:41     Maligní potenciál u nemocných s ISZ
Örhalmi J.
11:41–11:55     Novinky v léčbě karcinomů zažívacího traktu v éře precizní a personalizované onkologie
Petruželka L.
11:55–12:15     Panelová diskuse
Vítek P., Petruželka L., Ryska M., Falt P., Nosek V., Langer D., Orhalmi J.
12:15–13:30     Oběd

13:30–14:00

 

Posterová sekce – prezentace

Organizace: Cyrany J., Langer D.

14:00–15:30

 

Sympozium 1 – Diagnostika karcinomu jícnu

Předsednictví: Suchánek Š., Burgetová A., Vieth M.

14:00–14:30     STATE OF THE ART LECTURE
Předsednictví: Suchánek Š.
Esophageal cancer: issues in diagnosis and classification
Vieth M.
14:30–14:50     Endoscopic diagnosis of early squamous cell cancer
Wu Q.
14:50–15:05     Využití zobrazovacích metod pro staging karcinomu jícnu
Burgetová A.
15:05–15:30     Panelová diskuse
Suchánek Š., Burgetová A., Vieth M., Wu Q.
15:30–15:45     Přestávka

15:45–16:15

 

STATE OF THE ART LECTURE

Předsednictví: Suchánek Š.

Surgery of gastric cancer
Jiafu J.

16:15–17:45

 

Sympozium 2 – Terapie karcinomu jícnu

Předsednictví: Martínek J., Lischke R., Zemanová M.

16:15–16:29     Endoskopická léčba karcinomu jícnu
Vacková Z.
16:29–16:43     Onkologická léčba u pacientů po nekurativní endoskopické léčbě karcinomu jícnu
Vrána D.
16:43–16:57     Kontroverzní otázky chirurgické léčby karcinomu jícnu
Pazdro A.
16:57–17:11     Neoadjuvantní a adjuvantní léčba pacientů s pokročilým karcinomem jícnu
Zemanová M.
17:11–17:25     Budoucí trendy v léčba karcinomu jícnu (genová terapie, imunoterapie, individualizovaná terapie)
Rábeková Z.
17:25–17:45     Panelová diskuse
Lischke R., Martínek J., Zemanová M., Vacková Z., Vrána D., Pazdro A., Rábeková Z.
17:45–18:00     Přestávka

18:00–18:30

 

Plenární zasedání SGO

 
 

Sekce B (sál Prague C+D)

14:00–15:30

 

Sympozium 3 – Diagnostika nádorů podjaterní krajiny

Předsednictví: Rejchrt S., Andrašina T., Hermanová M.

14:00–14:14     Diagnostika karcinomu pankreatu
Zavoral M.
14:14–14:28     Diagnostika cholangiogenního karcinomu
Urban O.
14:28–14:42     Cystické nádory pankreatu
Repák R.
14:42–14:56     Radiologická diagnostika nádorů podjaterní krajiny
Andrašina T.
14:56–15:10     Cytologie pankreatobiliárního traktu z pohledu patologa
Hurník P.
15:10–15:30     Panelová diskuse
Rejchrt S., Andrašina T., Hermanová M., Urban O., Repák R., Hurník P., Zavoral M.
15:30–15:45     Přestávka

15:45–17:15

 

Sympozium 4 – Terapie nádorů podjaterní krajiny

Předsednictví: Ryska M., Špičák J., Petruželka L.

15:45–15:59     Optimalizace endoskopické paliativní léčby biliární obstrukce
Špičák J.
15:59–16:13     Invazivní radiologie v léčbě malignit podjaterní oblasti
Pádr R.
16:13–16:27     Multidisciplinární tým při rozhodnutí o optimální léčbě nemocného s duktálním adenokarcinomem pankreatu
Ryska M.
16:27–16:41     Chirurgická léčba neoplastických cystických ložisek pankreatu
Nikov A.
16:41–16:55     Imunoterapie v léčbě karcinomu pankreatu
Petruželka L.
16:55–17:15     Panelová diskuse
Petruželka L., Roček M., Ryska M., Špičák J., Záruba P.

17:15–17:45

 

STATE OF THE ART LECTURE

Předsednictví: Ryska M.

Personalized cancer medicine in pancreatic cancer: where are we today
Löhr M.

 
 

Sekce C (Cracow II)

12:30–14:00     Hands-on trénink 1
Organizace: Martínek J., Voška M.
16:30–18:00     Hands-on trénink 2
Organizace: Voška M., Tachecí I.
 
 
 

Sobota 3. 11. 2018

Salonek Sophia

07:00–07:55

   

Snídaně s expertem 1

Detekce okultního krvácení do stolice
Kocna P.

Salonek Cracow II

07:00–07:55

   

Snídaně s expertem 2

Multidisciplinární péče o pacienta s GAPPS syndromem = spolupráce genetika, gastroenterologa, chirurga a onkologa, recentní zkušenosti MOU
Obermannová R.

Úvod
Obermannová R.

Genetická diagnostika GAPPS
Foretová L.

Geneticky podmíněný karcinom žaludku v ambulanci gastroenterologa – diagnostika a sledování jedinců v riziku
Šachlová M.

Chirurgický management u hereditárního karcinomu žaludku a problematika preventivních operací u pacientů/nosičů mutací
Němec L.

Diskuse

 
 

Sekce A (sál Prague A+B)

06:55–07:55

 

Sympozium 5 – Aktuální přístup v léčbě klinických stádií II-III kolorektálního karcinomu

Předsednictví: Krška Z., Dytrych P., Tomášek J., Kiss I.

06:55–07:05     Současný chirurgický přístup ke karcinomu tračníku
Dytrych P.
07:05–07:15     Aktuální chirurgické postupy u karcinomu rekta
Fraško R.
07:15–07:25     Adjuvantní léčba po resekci KRK stadium II a III – indikace
Kiss I.
07:25–07:35     Adjuvantní léčba po resekci KRK stadium II a III – timing
Tomášek J.
07:35–07:55     Panelová diskuse
Krška Z., Dytrych P., Tomášek J., Kiss I., Fraško R.

08:00–09:30

 

Sympozium 6 – Diagnostika karcinomu žaludku a GE junkce

Předsednictví: Tachecí I., Švajdler M., Válek V.

08:00–08:14     Endoskopická diagnostika prekancerózních stavů a lézí žaludku
Falt P.
08:14–08:28     Časný karcinom žaludku pohledem endoskopisty
Tachecí I.
08:28–08:42     EUS v diagnostice karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce
Nosek V.
08:42–08:56     Familiární karcinomy žaludku
Repák R.
08:56–09:10     Patologická diagnostika karcinomu žaludku v éře „next generation sequencing“
Švajdler M.
09:10–09:30     Panelová diskuse
Tachecí I., Švajdler M., Válek V., Falt P., Nosek V., Repák R.
09:30–10:00     Přestávka

10:00–10:30

 

STATE OF THE ART LECTURE

Předsednictví: Obermannová R.

From “One Size Fits All Strategy” to Personalized Gastric Cancer Treatment
Lordick F.

10:30–12:00

 

Sympozium 7 – Terapie karcinomu žaludku a GE junkce

Předsednictví: Obermannová R., Šimša J., Tachecí I.

10:30–10:44     Endoskopická terapie časného karcinomu žaludku
Tachecí I.
10:44–10:58     D2 lymfadenektomie u karcinomu žaludku = „Standard of Care“ v podmínkách České republiky?
Šimša J.
10:58–11:12     Radioterapie před-, po- nebo nikdy v perioperační léčbě u lokálně pokročilého adenokarcinomu GEJ a žaludku?
Soumarová R.
11:12–11:26     FLOT = nový standard perioperační chemoterapie lokálně pokročilého adenokarcinomu GEJ a žaludku
Grell P.
11:26–11:40     Prodlouží správně volená sekvenční léčba celkové OS pacienta s metastatickým karcinomem žaludku?
Obermannová R.
11:40–12:00     Panelová diskuse
Obermannová R., Šimša J., Soumarová R., Grell P., Tachecí I.
12:00–13:00     Oběd

13:00–14:30

 

Sympozium 8 – Screening a diagnostika kolorektálního karcinomu

Předsednictví: Suchánek Š., Seifert B., Kocna P.

13:00–13:15     Screening kolorektálního karcinomu v ČR – nové výzvy
Suchánek Š., Zavoral M.
13:15–13:30     Příspěvek praktických lékařů k rozvoji screeningu kolorektálního karcinomu
Šonka P.
13:30–13:45     Kvantitativní imunochemické testy na okultní krvácení – nové aspekty pro screening kolorektálního karcinomu
Kocna P.
13:45–14:10     Surveillance after polyp resection: new insights and recommendations
Jover R.
14:10–14:30     Panelová diskuse
Suchánek Š., Seifert B., Kocna P., Šonka P., Jover R.
14:30–15:00     Přestávka

15:00–15:30

 

STATE OF THE ART LECTURE

Předsednictví: Urban O.

Quality of Screening Colonoscopy in daily clinical practice
Kaminski M.

15:30–17:00

 

Sympozium 9 – Terapie kolorektálního karcinomu

Předsednictví: Hoch J., Urban O., Kiss I.

15:30–15:44     Endoskopická léčba KRKa
Urban O.
15:44–15:58     Soudobé operační možnosti KRK
Škrovina M.
15:58–16:12     Kontrola kvality v kolorektální chirurgii
Hoch J.
16:12–16:26     Strategie léčby metastatického kolorektálního karcinomu
Kiss I.
16:26–16:40     Harmonizace systémové a lokální léčby metastatického kolorektálního karcinomu
Svoboda T.
16:40–17:00     Panelová diskuse
Hoch J., Urban O., Kiss I., Svoboda T.
 
 

Sekce B (sál Prague C+D)

08:00–09:30

 

Sympozium 10 – Diagnostika a terapie HCC

Předsednictví: Urbánek P., Oliverius M., Prausová J.

08:00–08:17     Screening HCC
Brůha R.
08:17–08:34     Prevence HCC
Urbánek P.
08:34–08:51     Chirurgická léčba HCC – západní nebo východní koncepce?
Oliverius M.
08:51–09:08     Onkologická léčba HCC
Linke Z.
09:08–09:30     Panelová diskuse
Urbánek P., Oliverius M., Prausová J., Linke Z., Brůha R.

09:30–10:00

 

STATE OF THE ART LECTURE

Předsednictví: Ryska M.

HCC a transplantace jater
Froněk J.

10:00–10:30     Přestávka

10:30–11:30

 

Sympozium 11 – Klinické doporučené postupy (KDP)

Předsednictví: Zavoral M., Ryska M.

10:30–10:35     Představení projektu KDP
Ryska M.
10:35–10:40     Klinické doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu časných forem kolorektálního karcinomu – úvod
Zavoral M.
10:40–10:49     Klinické doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu časných forem kolorektálního karcinomu – endoskopická diagnostika
Suchánek Š.
10:49–10:58     Klinické doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu časných forem kolorektálního karcinomu – endoskopická terapie
Urban O.
10:58–11:07     Klinické doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu časných forem kolorektálního karcinomu – zobrazovací vyšetření
Válek V.
11:07–11:16     Klinické doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu časných forem kolorektálního karcinomu – chirurgická léčba
Hoch J.
11:16–11:25     Klinické doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu časných forem kolorektálního karcinomu – onkologická léčba
Kiss I.
11:25–11:30     Klinické doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu časných forem kolorektálního karcinomu – závěr
Zavoral M.

11:30–12:00

 

STATE OF THE ART LECTURE

Předsednictví: Zavoral M.

Colorectal cancer: Overcoming the toll of the most common and most avoidable gastrointestinal cancer
Brenner H.

12:00–13:00     Oběd

13:00–14:30

 

Sympozium 12 – Neuroendokrinní nádory GIT

Předsednictví: Kopáčová M., Ryska M., Vítek P.

13:00–13:14     Přínos endoskopie v diagnostice neuroendokrinní tumorů GIT
Kopáčová M.
13:14–13:28     Přínos nukleární medicíny v diagnostice neuroendokrinní tumorů GIT
Doležal J.
13:28–13:42     Chirurgická léčba neuroendokrinních tumorů pankreatu
Záruba P.
13:42–13:56     Neuroendokrinní nádory GIT z pohledu patologa
Dubová M.
13:56–14:10     Jaké modality se uplatňují v léčbě neuroendokrinních tumorů
Vítek P.
14:10–14:30     Panelová diskuse
Kopáčová M., Ryska M., Vítek P., Doležal J., Záruba P., Dubová M.
14:30–15:00     Přestávka

15:30–17:00

 

Sympozium 13 – Nádory GIT – rizikové faktory

Předsednictví: Kamarádová K., Minárik M., Tomášek J.

15:30–15:44     Mutační pozadí nádorů GIT: mechanizmy vzniku a klinické využití
Minárik M.
15:44–15:58     Hereditární nádorové syndromy gastrointestinálního traktu
Foretová L.
15:58–16:12     Dysplastické změny u ISZ pacientů a rizika pro vznik KRK
Kamarádová K.
16:12–16:26     Rizikové faktory primárních nádorů jater
Husová L.
16:26–16:40     Co lze doporučit k prevenci nádorů GIT na základě medicíny založené na důkazech
Tomášek J.
16:40–17:00     Panelová diskuse
Kamarádová K., Minárik M., Tomášek J., Foretová L., Husová L.