Satelitní sympozia

Pátek 2. 11. 2018

Satelitní sympozium společnosti SERVIER s.r.o.
(sál Prague A+B)

12:30–13:30

   

Léčba 3. linie mCRC v reálné klinické praxi

Předsednictví: prim. MUDr. Eugen Kubala

      Mezinárodní studie PRECONNECT (Lonsurf v reálné klinické praxi)
MUDr. Beatric Bencsiková, Ph.D.
      Lonsurf – první volba ve 3. linii (Zkušenosti z FN Brno Bohunice)
MUDr. Lenka Ostřížková
      A co dál? (Rechallenge jako navazující terapie)
MUDr. Stanislav John
 
 
 

Sobota 3. 11. 2018

Satelitní sympozium společnosti ELI LILLY ČR, s.r.o.
(sál Prague A+B)

12:00–13:00

   

Multidisciplinární přístup k léčbě pacientů s karcinomem žaludku (adenokarcinomem gastroezofageální junkce – GEJ)

Předsedající a přednášející: MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
Členové diskusního panelu: MUDr. Libor Němec, MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

12:10–12:20     Úvod do současných standardů multidisciplinární péče o pacienty s adenokarcinomem žaludku (GEJ)
MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.
12:20–12:40     Prezentace a panelová diskuse pacientské kazuistiky lokálně pokročilého adenokarcinomu žaludku (GEJ)
MUDr. Radka Obermannová, Ph.D., MUDr. Libor Němec, MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
12:40–13:00     Prezentace a panelová diskuse pacientské kazuistiky pokročilého/metastazujícího adenokarcinomu žaludku (GEJ)
MUDr. Radka Obermannová, Ph.D., MUDr. Libor Němec, MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.