Záštita

Dagmar Havlová
Nadace Dagmar a Václava Havlových
VIZE 97
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
Ministr zdravotnictví ČR
 
 
Mgr. Lubomír Metnar
Ministr obrany ČR
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 
 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Rektor Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 
 
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 
 
Česká chirurgická společnost ČLS JEP Česká hepatologická společnost ČLS JEP
 
 
Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP Společnost českých patologů ČLS JEP
 
 
 
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Česká onkologická společnost ČLS JEP
 
 
Česká radiologická společnost ČLS JEP