Instrukce pro autory posterů

Rozměry posterových tabulí

Doporučená velikost posteru: 95 cm na výšku a 140 cm na šířku.

Instalace posterů

Své postery prosím instalujte v pátek 2. 11. 2018 v čase od 7.00 do 8.00.

Posterové sekce

Postery budou vystaveny po celou dobu kongresu v sále Cracow I.


K diskusi účastníků kongresu s autorem o tématice posteru je vyhrazena posterová sekce:
Pátek 2. 11. 2018, 13.30–14.00